Termin održavanja CISA pripremnog seminara

U saradnji sa ISACA Slovenia Chapter-om određen je termin održavanja CISA pripremnog seminara u Banjaluci. Seminar će se održati u periodu od 03. do 06. juna 2015. godine (4) dana. Putem sljedećeg linka možete preuzeti program seminara ISACA CISA Preparation Course.

Ukoliko se još niste registrovali za prisustvo seminaru, nije kasno da to učinite najkasnije do 11. maja 2015 godine do 12:00 časova. Nakon završetka procesa registracije, u zavisnosti od broja prijavljenih učesnika odrediće se mjesto održavanja seminara.