InfoExpert

InfoExpert d.o.o u saradnji sa ICT principalima pruža stručne konsultantske usluge, podršku za razvoj kompleksnih ICT rješenja u svrhu povećanja efikasnosti kompanija, ustanova i institucija (u skladu sa evropskim i svjetskim standardima, smjernicama i najboljim praksama).

Primarna djelatnost našeg tima je savjetovanje u segmentu izrade projektnih ideja i projekata, reinženjeringa poslovnih procesa i definisanja projektnih zahtjeva za kompleksne informacione sisteme. U saradnji sa našim partnerima omogućavamo pristup iskustvima iz EU i međunarodnih projekata.

Partneri