ICT SOLUTIONS ENGINEERING

Uspješna implementacija ICT sistema, kao i očekivani efekti, prije svega zavise od kvalitetno i precizno definisanih zahtjeva. Naša usluga izrade specifikacije zahtjeva informacionih sistema (Requirements Specification) usmjerena je na primjenu svjetskih standarda i referentnih modela (ISO/IEC 12207, 15288, ISO/IEC/IEEE 29148, PMI) u pronalaženju adekvatne spone između organizacionih ciljeva, poslovnih procesa i ICT-a.

Specifikacije zahtjeva pripremljene na ovaj način predstavljaju jedini ispravan osnov za tenderske dokumente bez obzira da li se radi o vlastitim projektima IS ili projektima koje finansiraju međunarodne finansijske institucije i EU (WB, EC).

Nezavisno da li se radi o razvoju novog IS, implementaciji commercial of the shelf (COTS) rješenja, primjeni open source ili nadogradnjama sistema, potrebno je istražiti, razumjeti, prikupiti i jasno prenijeti sistemske zahtjeve. Bez obzira da li se koriste klasične ili agilne metode razvoja (RUP, SCRUM) neophodno je prethodno razumjeti zahtjeve koje proizvod treba da ispuni.

U InfoExpert-u vodimo brigu i o segmentu specifikacije zahtjeva koji se odnosi na dalje održavanje informacionog sistema nakon implementacije. Ovo uključuje obuku kadrova, razvoj ICT kapaciteta (e-Readiness), dalje perspektive razvoja, kao i sveukupnu održivost implementacije.

Ističemo naša prethodna iskustva u inženjeringu specifikacija zahtjeva za inspekcijske informacione sisteme zasnovane na riziku (Risk-based SIMS), sisteme za upravljanje kancelarijskim poslovanjem i dokumentima i sisteme elektronskih registara. Za navedena rješenja posjedujemo kapital u smislu baze znanja referentnih i relevantnih modela. Poznavanje zakonskog okvira u SEE zemljama zajedno sa pomenutom bazom znanja omogućava razvoj prilagođenih specifikacija zahtjeva u najkraćem periodu.

Dobre prakse pokazuju da je potrebno doći do kvalitetne specifikacije zahtjeva sistema i primijeniti agilne metode implementacije. Ovdje ističemo našu dodatnu uslugu osiguranja kvaliteta (Quality Assurance), upravljanja promjenama (Change Management) i revizije u toku (On-going revision). Time obezbjeđujemo da proizvod koji ste naručili bude implementiran u skladu sa zahtjevima, standardima, u planiranim rokovima i budžetu, kao i da donese očekivane efekte u najkraćem vremenskom periodu.