e-GOVERNMENT CONSULTING SERVICES

InfoExpert u pružanju podrške razvoju e-Government servisa, stavljajući u fokus potrebe građana i poslovnih subjekata, primarno se fokusira na strateško planiranje, upravljanje i automatizaciju poslovnih odnosno upravnih procesa, te podršku za pripremu, upravljanje i nadzor izvršavanja projekata.

Zadatak e-Government servisa u suštini predstavlja olakšavanje procesa informisanja, komunikacije i transakcija interno i između javnih institucija, kao i omogućavanje boljih javnih usluga i poveznost sa građanima i poslovnim subjektima. Zaključak godišnjeg izvještaja UN o istraživanju stanja napretka projekta e-Government u svijetu (E-Government Survey 2012), jeste da provođenje projekta eGovernment stavlja javni sektor u poziciju razvoja ICT infrastrukture koja će se nakon toga efikasnije primijeniti u poslovnom sektoru.

Kako su jasno definisani procesi i pravna pripremljenost osnovni preduslov za primjenu kvalitetne automatizacije putem ICT rješenja, InfoExpert pruža i podršku u unapređenju pravnog konteksta i izradi relevantne regulative. U pristupu slijedimo preporuke svjetskih standarda i referentnih organizacija, te vodimo računa o usaglašenosti sa Digitalnom agendom za Evropu (Digital Agenda for Europe – 2010-2020).

Kako bi omogućili da građani i poslovni subjekti dobiju maksimum od primjene e-Government elektronskih servisa, InfoExpert stavlja akcenat na podršku procjeni opravdanosti, pripremi i uopšte upravljanju projektima i uspostavljanju sistema upravljanja informacionim sistemima (Information System Governance – primjena COBIT-a).

Paralelno ulažemo znanje u izgradnju kapaciteta projektnih menadžera i timova (priprema radi sticanja međunarodnog PMP certifikata), radi smanjivanja rizika od neadekvatne selekcije ICT rješenja ili implementacije rješenja koji nisu dovoljno iskorišćena.

Pored top-down pristupa, podržavamo i bottom-up pristup u pogledu podrške izgradnji ICT kapaciteta lokalnih samouprava (Smart City), primjenom standardizovanih i otvorenih rješenja omogućavajući usaglašenost i interoperabilnost radi ostvarivanja vertikalne povezanosti.

Opisani sistemski pristup InfoExpert-a, uz primjenu savremenih tehnoloških platformi i ICT rješenja, omogućava brzu implementaciju i vidljivost efekata primjene e-Government servisa u kratkom vremenskom periodu. Na ovaj način povećava se zadovoljstvo građana sa efikasnijom javnom administracijom i rasterećuju poslovni subjekti od bespotrebnih administrativnih procedura.