e-BUSINESS CONSULTING SERVICES

InfoExpert pružajući usluge implementacije e-Poslovanja akcenat stavlja na idenfikaciju prioritetnih potreba i utvrđivanja racionalnog obuhvata (Scope) implementacije ICT rješenja primjenom strateškog upravljanja, upravljanja poslovnim procesima i izrade jasnih specifikacija zahtjeva.

Primjena ICT donosi poslovnim subjektima mnogobrojne koristi kao što su: bolje performanse poslovnih procesa, bolja razmjena informacija, znanja i iskustva među zaposlenima, efikasnija komunikacija sa partnerima, dobavljačima i klijentima, otvaranje mogućnosti za nove proizvode i usluge, smanjenje troškova poslovanja, te mnoge druge efekte koji doprinose boljoj produktivnosti i stvaranju novih vrijednosti.

Naša najveća vrijednost je upravo selekcija relevantnih i referentnih modela i ICT rješenja koja najbolje ispunjavaju definisane zahtjeve. Ova rješenja svojom kvalitetom i brzinom implementacije omogućavaju postizanje planiranih ciljeva i brz povrat investicija.

Paralelno sa implementacijom ICT rješenja, omogućavamo edukaciju i izgradnju ICT kapaciteta poslovnih subjekata i obezbjeđujemo lokalnu podršku radi osiguranja održivosti primjenjenih rješenja.