CISA seminar održan po drugi put

U organizaciji InfoExpert-a i ISACA Slovenia Chapter-a po drugi put u Banjaluci i Republici Srpskoj održan je seminar radi pripreme kandidata za polaganje ISACA CISA ispita. Seminar je održan u periodu od 20. do 23. aprila 2016. godine uz prisustvo kandidata iz bankarskog sektora i javnih institucija.

Korišćenjem bogatog međunarodnog iskustva iz IT menadžmenta i revizije putem visoko interaktivnih predavanja, konsultant Renato Burazer predstavio je kandidatima kompletan sadržaj CISA programa za 2016. godinu. Kandidati su imali priliku da se pored teorijskog dijela, upoznaju sa nizom primjera iz prakse u oblastima IT revizije, governance-a, implementacije informacionih sistema, održavanja i funkcionisanja IT sistema i informacione bezbjednosti prema COBIT-u. Sastavni dio predavanja bile su sekcije sa pitanjima koji se pojavljuju na CISA ispitima, uz davanje savjeta na koji način najbolje pristupiti davanju odgovora. Poslednji dan seminara održana je simulacija ispita, nakon koje je izvršena zajednička analiza datih odgovora.

Održavanjem CISA seminara, pored značajnog benefita za kandidate kojima je značajno olakšana priprema CISA ispita i ostvarena ušteda u vremenu, InfoExpert je dao doprinos uvođenju standarda u oblasti IT-a i informacione bezbjednosti u skladu sa Odlukom o minimalnim standardima za upravljanje informacionim sistemima u bankama i Zakonom o informacionoj bezbjednosti u Republici Srpskoj.