Usluge

BUSINESS PROCESS MODELING

U sklopu usluge modelovanja poslovnih procesa obezbjeđujemo osnov potreban za podizanje nivoa efikasnosti i uspješnosti poslovnih subjekata i javnih institucija. Samo sa jasno identifikovanim ulogama u procesnom lancu i standardizovanim aktivnostima na različitim nivoima moguće je postići konkurentsku prednost u poslovnom segmentu, odnosno efikasnost u segmentu javne uprave.

ICT STRATEGIC CONSULTING

U okviru usluge podrške izradi ili prilagođavanju strategija omogućavamo praktičnu primjenu pristupa vodećih svjetskih autoriteta za strateško upravljanje (Kaplan&Norton “Mastering the Management System“). Cilj nam je ne samo da podržimo izradu ili prilagođavanje strategija i strateških dokumenata (strategija, strateški plan, operativni plan), nego i da na jednostavan način približimo našim klijentima alate koji će im omogućiti praćenje i upravljanje na strateškom i operativnom nivou radi postizanja ciljeva.

ICT SOLUTIONS ENGINEERING

Uspješna implementacija ICT sistema, kao i očekivani efekti, prije svega zavise od kvalitetno i precizno definisanih zahtjeva. Naša usluga izrade specifikacije zahtjeva informacionih sistema (Requirements Specification) usmjerena je na primjenu svjetskih standarda i referentnih modela (ISO/IEC 12207, 15288, ISO/IEC/IEEE 29148, PMI) u pronalaženju adekvatne spone između organizacionih ciljeva, poslovnih procesa i ICT-a.

INTEROPERABILITY DESIGN AND IMPLEMENTATION SERVICES (e-GIF)

InfoExpert pruža usluge podrške implementaciji EIF 2.0 u vlastite okvire interoperabilnosti (Government Interoperability Framework – e-GIF, National Interoperability Framework – NIF) uz donošenje pratećih procesnih, semantičkih i tehničkih standarda. U saradnji sa našim partnerima pored implementacije principa i preporuka EIF 2.0, obezbjeđujemo izradu generičke arhitekture interoperabilnosti, standarda za rječnike podataka i strategije javnih registara.

INFORMATION SECURITY (ISMS) DESIGN AND IMPLEMENTATION SUPPORT

InfoExpert u svojoj ponudi ima sveobuhvatnu uslugu podrške uvođenju ili nadogradnji ISMS primjenom najnovije revizije standarda ISO/IEC 27001:2013. Poslednja revizija akcenat stavlja na identifikaciju rizika bezbjednosti informacija i suštinsku primjenu odgovarajućih mjera. Ovim se nastoji izbjeći raniji formalistički pristup certifikaciji donošenjem internih pravila i procedura koje prosto kopiraju sadržaj preporučenih mjera (ISO 27002).

EU PROJECTS PREPARATION SUPPORT

InfoExpert pruža usluge podrške u izradi kvalitetnih projektnih prijedloga prema definisanim procedurama za finansiranje iz IPA II. Ovo uključuje pripremu specifikacija zahtjeva, tenderskih dokumenata, kao i podrške za provođenje projekata (primjenom EU Project Cycle Management – PCM metodologije). Paralelno sa pripremom projektnih prijedloga, u saradnji sa partnerima omogućavamo izgradnju kapaciteta organizacija u segmentima upravljanja EU projektima.